….över 1 000 000 barn sitter fängslade världen över med sina mammor.(enligt pfi.org)

En del barn föds i fängelset andra följer sin mamma på grund av att familj av olika anledningar ej kan ta hand om barnen. Hur länge de får stanna med sin mamma är olika beroende på i vilket land de blir fängslade. I Thailand brukar barn i regel lämna fängelset efter att de fyllt ett år.(men med många undantag)

När jag besökte ett kvinnofängelse i norra Irak möttes jag av barn ända upp i 5 års ålder!!!

Glöm ej att vara tacksam idag!