Vi har gjort något nytt och spännande med Invisible Friend. Vi har under en vecka utmanat elever på en skola i Sollentuna där elever finns från F-klass till år 9.

De dockor vi nu kommer sända till utsatta barn i krigsdrabbade områden i Ukraina har skolan fått ta hand om en hel dag. 

Elever har fått vara med och ladda alla trasdockor med kärlek, kramar och lek. På varje docka hänger ett brev där barnen fått skriva under vem som kramat dockan. Både äldre och yngre elever, och även personal har deltagit.

Skolan berättade att de fick se ett väldigt fint engagemang från både yngre och äldre. Dockorna har varit med på samling, högläsning av bok, lektioner mm. Man har pratat om Ukraina och hur barn har det runt om i världen som väckt mycket frågor och samtal.

Just dessa dockor kommer delas ut genom kontakter i staden Zjytomyr utanför Kiev. 

Nu hoppas vi att ni hjälper oss att bli en osynlig vän till något av dessa barn, och denna gång finns det två olika möjligheter att vara med och bli en “invisible friend”