Har fått frågan några gånger om dockan är testad enligt alla säkerhetsnormer.

Vi vill ju inte dela ut en docka till barn som är farlig för dem på en plats som redan kanske inte är den bästa miljön för dem. Inte heller vill vi att ni som stöttar ett projekt för utsatta barn får hem en skadlig docka.

Vi har intyg som visar att dockan genomgått test som rör säkerhetsnormer kring material, fyllning, flamtest, kemikalier och det som krävs för att ha en godkänd produkt.

Så utifrån testrapporten har dockan fått sitt “OK i rumpan”, dock ej från tomten denna gång men “SGS test report”. Dockorna är godkända och CE-märkta. Du finner märket bak på dockans ben.

Ha en fin dag.