Invisible Friend - Mercy

Hur vi arbetar?

När man köper en invisiblefriend docka betalar man för två men behåller bara en. Vi som ideell förening delar ut den ena dockan till ett "osynligt barn" innanför murarna eller ett på något annat sett utsatt barn. Därav kommer du att bli en invisible friend för någon.

Det kommer vara väldigt konkret. I dockans hand hänger två identitetsbrickor med samma nummer. När du beställer dockan får du ett nummer som matchar ett nummer som redan delats ut. Du får ett brev tillsammans med dockan du beställt som talar om var din invisible friend docka har hamnat. 


För att säkert veta att dessa dockor hamnar där vi vill, kommer de att sändas från hand till hand med kända organisationer. Men också genom missionärer som tar sig till platser dit där du och jag som vanlig turist aldrig kan sätta vår fot.
Vi gör det omöjliga, vi når de osynliga.

 

Från docka till upprättelse

Steg 1 - Dockan

Första öppningen till ett land och plats har vi fått genom Invisible friends trasdocka, som inger förtroende och relation genom den gåvan vi ger till de osynliga barnen i fängelser, barnhem, sjukhus och slumområden.

När man köper en invisiblefriend docka betalar man för två men behåller bara en. Vi som organisation skickar då den ena dockan till ett "osynligt barn" innanför murarna eller på ett barnhem. Därav kommer man att bli en invisible friend för någon.
Det är väldigt konkret. I dockans hand hänger en identitetsbricka med samma nummer som en docka som vi delat ut, sedan får man ett intyg i form av en bild på den plats, barnhem eller fängelse där man har sin Invisible Friend.

Genom denna docka har vi idag kommit in och fått belysa, beröra och uppmuntrat över 3300 barn i 12 länder på 52 olika platser (Pakistan, Indien, Nepal, Thailand, Kambodja, Burma, Laos, Filippinerna, Argentina, Tunisien, Kenya, Irak)

Steg 2 – Utbildning

När vår docka har öppnat dörren till fängelset, öppnas också möjligheten till nästa steg för Invisible Friend. I syftet att stärka mammornas självförtroende, erbjuder vi kvinnorna en utbildning med inriktning på personlig utveckling, entreprenörskap och någon typ av yrkesutbildning. Parallellt med detta jobbar IF med att skapa en child friendly zone för barnen, där syftet är att stärka självkänslan och identiteten hos barnen.

Steg 3 – Uppstart av verksamhet

Vi vill med steg tvås utbildning skapa en plattform för att mammornas upprättelse som människor, redan kan starta under vistelsen i fängelset. Genom att starta olika projekt kopplade till yrkesutbildningen de fått, kan kvinnorna få en mer meningsfull tillvaro, som stärker deras självkänsla och ger dem en framtidstro.

Ett tydligt exempel på detta är ett kvinnofängelse i Kenya, där vi kommer att erbjuda kvinnorna en konditoriutbildning. I nästa steg är tanken att starta en affärsverksamhet, ett konditori innanför murarna, för att leverera bakverk till hotell och restauranger på orten.

Steg – 4 Drivande av verksamhet
Efter en uppstart, önskar vi kunna understödja en lokal person som regelbundet följer upp och kvalitetssäkrar drivandet av verksamheten.