Idag var det förberedande arbetet för morgondagens examensceremoni i full gång i Thika kvinnofängelse i Kenya.
Tillsammans med organisationen Nafisika Trust skapar vi möjlighet för kvinnorna att delta i antingen en bakkurs, en entrepenörskurs och en kurs vi kallar Shine som syftar till att lyfta de intagna kvinnornas uppfattning av sitt eget värde, sin styrka och sin mening.

11 kvinnor tar imorgon examen från vår bakkurs där de fått lära sig baskunskaperna i bakning, så att de efter sin tid i fängelset har möjlighet att försörja sig genom att baka.

.

11 andra kvinnor examineras imorgon från entreprenörskursen tillsammans med Shine kursen.