Vi är många som har barn som denna vecka gått till upprop och skolstart, en del för första gången. Lyckan och pirret hos en del, vardag för andra…men även runt vår värld många som aldrig kommer i närheten av en skolbänk.

Vi har två dockor som belyser just FN:s barnkonventions artikel att ”alla barn har rätt grundskola”.

Vi vill genom ett speciellt skolerbjudande belysa, uppmuntra och påminna om att detta inte är självklart överallt.
Beställer du nu och fram till 30 augusti dockorna ”Future” och ”Knowledge” har vi ett specialpris på 470:- (inkl.frakt ord. 549:-) och då kommer du att bli vän med någon av dessa barn som fått lyckan att gå i skolan utanför staden Khon Kaen i nordöstra Thailand.

Invisible Friends förra resa gjorde jag just med 10 gymnasieelever och en rektor från Thoren Business school som fick vara med och besöka skolor som startats i förorter i nordöstra Thailand just för att ge möjlighet till utbildning och en framtid.

De svenska eleverna fick vara med och dela ut Invisible Friend dockor till barnen. Elev uppmuntrar elev.

Här kan du gå in och beställa
http://invisiblefriend.se/index.php/bestaell-online.html

Detta är vad jag nu läste på en hemsida för mänskliga rättigheter.

FN:s millenniemål 
Världens länder enades år 2000 om åtta millenniemål för att halvera fattigdomen till år 2015. Det andra målet lyder:

”Alla barn ska få gå i skola! År 2015 ska både pojkar och flickor få gå i grundskola och kunna slutföra utbildningen. Utbildning ger bland annat en människa större möjlighet att få ett betalt arbete och försörja sig själv. Det bidrar till att halvera fattigdomen och hungern i världen.”

Tacksam att mina barn får gå i skola.