Vi har nu fått öppna dörrar på regeringsnivå till Kenyas ALLA kvinnofängelser med barn! Vilket innebär 34 fängelser och ca 500 barn som är mellan 1-4 år!
Vår första resa gör vi redan nu i februari för att förankra och presentera vårt nya projekt “I am unique”, där vi kommer belysa att varje barn är unikt var det än finns.

We have been given open doors to ALL women’s prisons in Kenya with children through contacts at government level. And that means 34 prisons and about 500 children between 1-4 years old!
Our first trip we do now in February to meet and present our new project “I am unique.”, where we will highlight that every child is unique, wherever they are.