I förra veckan avslutades en Shine-kurs för femte gången i Thika women prison, Kenya.

Kursen belyser ämnen som personlig utveckling och egenvärde där de intagna kvinnorna får möjlighet att diskutera allt från sina rättigheter till mer privata frågor.
Målet är att de efter en avslutad Shine-kurs ska känna sig stärkta så att de i framtiden har en större chans att bygga en trygg livssituation.

Samtal mellan de intagna kvinnorna och representanter från vår samarbetspartner Nafisika Trust.